Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/kotsarigr/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Ιστορία του Πόντου, Λαογραφία, Καταγραφές & Έρευνα, Ποντιακοί Χοροί - Kotsari.com
  • Home

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/kotsarigr/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; JCommentsACL has a deprecated constructor in /home/kotsarigr/public_html/components/com_jcomments/classes/acl.php on line 17

Τη σεβνταλή το καρδόπον. Διπάτ Ανατολικού Πόντου

σεβνταλής,ποντιακά,δημοτικά,τραγούδια,ανατολικός,πόντος,ευσταθιάδης,κουγιουμτζίδης,ποντιακή,λύρα,κεμεντζέ,κάρς,καρσλίδικαΤη σεβνταλή το καρδόπον
πρέπ’ ν’ έχ̆ παραθυρόπον
από μακρά να φαίνεται
τ’ ατουνού το τερτόπον

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μας βίντεο

Pin It

Print

Μάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

άγιος,νικόδημος,αγιορείτης,μέγας,συναξαριστής,μήνας,μάρτιοςΜάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

Ο Μήν ούτος, αδελφοί, ονομάζεται αρχή και πρώτος των μηνών από τον προφήτην και θεσπέσιον Μωυσήν, και ούτω γράφεται περί αυτού εν τω βιβλίω της Εξόδου «Ο μήν ούτος υμίν, αρχή μηνών, πρώτος εστί υμίν εν τοις μησί του ενιαυτού» (Εξόδου ΙΒ’ 1) και εν τω βιβλίω της Γενέσεως μανθάνομεν, ότι, κατά την συμφωνίαν των ιερών ερμηνευτών, εις τον μήνα τούτον εποίησεν ο Θεός όλα τα αισθητά κτίσματα εκ του μη όντως εις το είναι. Και τούτο γίνεται φανερόν, διότι κατ΄έτος εις τον Μάρτιον μήνα η γη βλαστάνει τας βοτάνας και τα χόρτα, καθώς και τότε εβλάστησε ταύτα εις την δημιουργία του κόσμου, ότε ο Θεός επρόσταξε και είπε : «Βλαστησάτω η γή βοτάνην χόρτου» (Γεννέσεως Α’ 11) και διότι εις τον Μάρτιον γίνεται η γλυκυτάτη Άνοιξις, και η θάλασσα γαληνιά, και ο ουρανός φαίνεται διαυγέστερος και λαμπρότερος, ελευθερούμενος από την συννεφιά του προλαβόντος χειμώνος. Καθώς ταύτα έγειναν και κατά την πρώτην εκείνην δημιουργίαν του κόσμου.

Pin It

Print

Δίστιχα της ξενιτιάς Πόντου, Χορός Ομάλ' περιφέρειας Κάρς

βάϊ,ναηλίεμέν’,κύρης,ούλια,τάτ,τάτιν,εποίκες,ξενιτιά,κλώσκουνταν,γουρεύω,γουρεύκουμαι,κουρεύκουμαι,χτίγουν,εζέλεψεν,αγαπίουν,έλληνες,κάρς,καυκάσουΣα ξένα έρημον πουλίν, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κομμένα τα φτερόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν
μακρά ας ση μάναν κι ας σον κύρ’, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κι ας ούλια̤ τ’ αδερφόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Στο αφιερωματικό μας βίντεο τραγουδά ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης & παίζει λύρα ο Γεωργούλης Κουγιουμτζίδης. Η μελωδία είναι τοποθετημένη πάνω στον ομαλό χορό της περιφέρειας του Γάρς (Κάρς). Η χρονική αγωγή είναι αργή.

Pin It

Print

Σύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίες περί των μηνών του έτους.

Ροδόπολη,πόντου,δοξασίες,μηνών,ιανουάριος,καλαντάρτς,καλένδες,μωμογέρια,καπήκιοϊ,λιβερά,φεβρουάριος,κούντουρος,μάρτιος,χαμελασέας,ποταμέας,πασσαλοκάφτες,απρίλιος,μάϊος,καλομηνάς,τραχολίδια,μασούρας,ιούνιος,κερασινός,ιούλιος,θερ’νός,παρχάρια,ορμάνκεπαπί,σχίζες,αύγουστος,αεστερί,θήχης,άρδασσα,πλάτανα,θοανία,τόνγια,ματσούκα.κρώμνη,ζάβας,κοβλάκια,χαβάνας,χαβλία,χαλκωματικά,τσάλτικαν,μιλλιατζίμην,αεσερί,γροσσάκια,μετζήτι,σεπτέμβριος,σταυρίτες,στάμαν,σταυρίταν,οκτώβριος,τρυγομηνάς,νοέμβριος,αεργίτες,αβαράς,ροδόπολις,δεκέμβριος,χριστουγεννάρτς,ορτάρια,χατζάβερανΣύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίαι περί των μηνών.

Ιανουάριος – Καλαντάρτς
Ωνομαζόταν έτσι από τις Καλένδες. Κατ’ αυτόν τον μήνα εγίνοντο τα Μωμογέρ͜ια. Νέοι και πολλές φορές γέροντες ενεδύοντο παλαιά ρούχα, κρεμούσαν κώδωνας και εσκεπάζοντο το πρόσωπον με μουτσούνες (μάσκες) ή στορέας ή φορούσαν φουστανέλες (Καπήκιοϊ & Λιβερά) ή εγίνοντο τάχα διώκται των λαθρεμπόρων καπνού και επιδίδοντο εις ομηρικάς μάχας, πολύ διασκεδαστικάς. Κατήρχοντο εις την υποδιοίκηση και εχόρευον και εν τέλει εφιλοδωρούντο από τας αρχάς και τους καταστηματάρχας. Όταν δε ο καιρός ήτο ευνοϊκός περιήρχοντο και τα γειτονικά χωριά. Από τας εισπράξεις έν μέρος διετίθετο δια το σχολείον και τα ολιγότερα εις κοινήν διασκέδασιν εις το μοναδικόν καφενείον του χωρίου μέχρι πρωϊας και πολλάκις μέχρις εσπέρας της επομένης. Την εσπέραν της παραμονής των Φώτων κατά το δείπνον, εξάπαντος νηστήσιμον, ήναπτον κηρία δια τους αποθανόντας γονείς, τέκνα, αναδόχους, συγγενείς και κάθε σπίτι εφεγγοβολούσε. Η φωτοχυσία αύτη εγίνετο δια τους τεθνεώτας ως είδος σπονδής.

Pin It

Print

Ση Τραπεζούντας το βαλίν, Τραπεζουντέϊκον Ομάλ’, Στάθης Ευσταθιάδης

ευσταθιάδης,διπάτ,ομάλ,τραπεζούντας,βαλίν,αγκαλεμένος,φιλεμένος,απαρηγόρετος,τραγούδια,πόντου,λύρα,κεμεντζέΣηΤραπεζούντας το βαλίν
είμαι-ν’ αγκαλεμένος
με τ΄έναν έμορφον κορίτσ’
πως είμαι φιλεμένος

Στο αφιερωματικό μας βίντεο απολαύστε μια ιστορική ηχογράφηση του Φάρου Ποντίων. Μοναδική εκτέλεση του δημώδους άσματος απ’ τον κορυφαίο κ Στάθη Ευσταθιάδη. Το τραγούδι τοποθετείται πάνω στον τοπικό χορό Ομάλ’ της περιφέρειας Τραπεζούντος.   Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Pin It

Print

Μακρύν Ματσούκας & Μονόν Ματσουκάτ'κον Ευστάθιος Βενιαμίδης

μακρύν,ματσούκας,μονόν,ματσουκάτ’κον,βενιάμς,βενιαμίδης,γαλλίανα,περιστερεώτας,κρεπίν,κουρατάν,παθενία,χοροί,πόντουΑς έμ’ν και σην Γαλλίανα γιαβρί μ’
κι άς έτον γιαβρί μ’ άμον πρώτα
επέγνα και σο πανοϋρ
και σον Περιστερεώτα

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Στο συνημμένο μας βίντεο παίζει λύρα και τραγουδά ο Ευστάθιος Βενιαμίδης. Πρόκειται για ηχητικό ντοκουμέντο – ιστορική ηχογράφηση του Στάθη Ευσταθιάδη (Φάρος Ποντίων)

Pin It

Print

More Articles ...